ORDER NOW
Language: VIE | ENG

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trách nhiệm và nhiệm vụ chính

Doanh Thu/Account receivables

- Đối chiếu số doanh thu sổ sách (tiền mặt và cà thẻ) và thực tế

- Theo dõi công nợ khách hàng

- Tạo Sales order + Sales invoice + VAT invoice theo hợp đồng/đơn hàng

- Ghi nhận doanh thu vào sổ kế toán

Nợ Nhà cung cấp/ Account payables

- Ghi nhận sổ sách các khoản chi tiền mặt

- Theo dõi và xác nhận số dư công nợ với nhà cung cấp

- Review chứng từ thanh toán

- Điều chỉnh sai số, tài khoản hạch toán

Tồn kho/ Inventory

- Ghi nhận sổ sách các phát sinh theo báo cáo từ Store: Internal transfer, Hủy hàng, Mất hàng, Trích dùng nội bộ, Chênh lệch tồn kho sau kiểm kê

- Phối hợp với team Inventory và các bộ phận tại Cửa hàng để thực hiện kiểm kê tồn kho định kỳ (tháng, năm).

- Theo dõi số sử dụng hàng tuần của CAT BAK, tính số sử dụng tháng. Hổ trợ bộ phận tính số lượng sử dụng.

Báo cáo tài chính/ General accounting (Reporting)

- Kiểm tra và theo dõi các tài khoản chi tiết với các team liên quan

- Kết sổ cuối tháng: Book sổ các khoản Salary (Lương), Accruals (Trích trước), Prepayments (Trả trước), Fixed Asset/Tools (Tài sản cố định & Công cụ dụng cụ)

- Lên báo cáo tài chính hằng tháng theo format công ty

- Lập tờ khai VAT, tình hình sử dụng hóa đơn, CIT định kỳ (Hiện tại công ty chưa có CIT)

- Lên Sales report hằng ngày

- Lên các report theo yêu cầu (adhoc requests)

- Phối hợp với MKT: kiểm tra đối chiếu hạch toán nghiệp vu liên quan

YÊU CẦU

Trình độ

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán

Kiến thức và kỹ năng

- Tiếng Anh tốt

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng hướng dẫn, trình bày, thuyết trình

- Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ

- Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mểm thuế

- Sử dụng phần mềm kế toán ERP

- Sử dụng thành thạo MS Office

Kinh nghiệm

- Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm trở lên ở vị trí tương đương

- Thái độ và phẩm chất cá nhân

- Trung thực

- Chủ động, nhạy bén trong công việc

- Tư duy định hướng khách hàng

- Chịu đựng áp lực công việc cao

LÀM SAO ĐỂ ỨNG TUYỂN
Fill in our online application form below
/

Bạn có thể liên hệ chúng tôi qua careers@lesquare.com.vn

Chọn tài liệu đính kèm